Jiří Pik - trenér jezdectví

 Nabízím se Vám jako zkušený a trpělivý průvodce jezdectvím.


Secializuji se na drezúru a lonžování.

Mé jezdecké začátky se odehrávaly v jezdeckém klubu se zaměřením na všestrannost. Zúčastnil jsem se samozřejmě mnoha soutěží všestrannosti, parkuru a drezur

amatérsky i profesionálně. 

Nyní svým žákům s nadšením vysvětluji, jak co nejefektivněji, logicky a snadno připravit podmínky pro kvalitní výkony koní.

Trénuji na Moravě, v Praze a na Liberecku.