Jiří Pik - trenér jezdectví

 Nabízím se Vám jako systematický průvodce jezdectvím.


Secializuji se na drezúru a lonžování.

Mé jezdecké začátky se odehrávaly v jezdeckém klubu se zaměřením na všestrannost. Zúčastnil jsem se samozřejmě mnoha soutěží všestrannosti, parkuru a drezur

amatérsky i profesionálně. 

Zájemcům nabízím logický a systematický postup.

Trénuji na Olomoucku a Šumpersku.