Coach

BE IN

Doučování z tělocviku? Proč ne!

I tělesná výchova může být pro mnoho dětí problémový předmět.

Úkolem služby „Be in“ je dostat dítě „do hry“. Na stejnou úroveň, nebo alespoň na úroveň, která jej zbaví postavení „be out“ (být outsider v kolektivu svých spolužáků).

Tělesná výchova je velmi důležitý školní předmět. Nejde v něm jen o to, aby se dítě provětralo, proběhlo a odpočinulo si od učení. Na rozdíl od ostatních předmětů se v hodinách TV odehrávají zásadní momenty v životech dětí a v jejich postavení v kolektivu. V tělesné výchově se utvářejí vztahy, role a hierarchie členů v kolektivu, které jsou přenášeny do osobních životů každého žáka. Buduje se zde sebevědomí, sebejistota, sebepojetí a každá překážka v tomto procesu může  mít negativní dopad na školní i budoucí život dítěte.

 

Metoda Be in

Jako dítě jsem měl možnost odžít si obě role v kolektivu. Mezi kamarády, na táborech, na rodinných akcích, nebo jako žák na 1. stupni a student na SŠ jsem byl považován za velmi dobrého sportovce. Na II. stupni ŽŠ jsem si, jako žák fotbalové třídy Sigmy Olomouc, také často zkoušel roli outsidera, kterému dají spolužáci jeho horší fotbalové dovednosti hned tvrdě pocítit. 

Metoda „be in“ vychází z mých vlastních zkušeností ve sportovním tréninku, školní tělesné TV i z individuálních tréninků dětí.

Be in, znamená „být v tom“, ve smyslu „být ostatními spolužáky respektován a nevzbuzovat posměch, nebo pohrdání“

 

To nemusí být pro některé děti jednoduchý úkol. Mou snahou je, podpořit pohybově méně úspěšné děti, nabídnout jim bezpečné prostředí, kde se mohou pod mým vedením zdokonalovat a získávat sebedůvěru. Dostat je „do“ úrovně sebejistých a pohybově vyzrálých osobností.

 
Metoda Be in stojí na těchto principech:
  • jsem v bezpečí,
  • jsem motivovaný,
  • znám svou duši i tělo,
  • znám úspěch i neúspěch,
  • zvládám nepohodlí a bolest,
  • mám radost z pohybu,
  • mám se rád.

Jednotlivec

300
90 min
  • + 150,- Kč pronájem prostor

Dvojice

500
90 min
  • + 150,- Kč pronájem prostor

Trojice

700
90 min
  • + 150,- Kč pronájem prostor
VÝHODNÉ