Coach

TEAM SPIRIT

V každém kolektivním sportu, nebo soutěžní skupině, je důležitý týmový duch. Bez něj to prostě nejde. Jedinci jsou ale různí a skupinovou dynamiku ovlivňuje mnoho faktorů. Proto je potřeba občas týmového ducha oživit. Posílit jej a udržovat na pozitivní, soudržné, přátelské a bojovné vlně. Takováto vlna může být ve finále vlnou vítěznou.

K diagnostice týmového ducha, k jeho probuzení, oživení, nebo napravení, slouží náš blokový program TEAM SPIRIT.

 

O co jde?

Tým sportovců absolvuje celkem 3 tříhodinové bloky (diagnostický blok, hlavní blok, závěrečný blok). Jednotlivé bloky jsou systematicky složeny z aktivní části a části psychologické. Bloky jsou sestaveny v souladu s požadavky trenéra. Program probíhá ve spolupráci s psycholožkou.

G10

skupina do 10 osob
4500
  • 3 x 3 hodiny

G15

skupina do 15 osob
5500
  • 3 x 3 hodiny

G20

skupina do 20 osob
6500
  • 3 x 3 hodiny
  • každá další osoba + 100 Kč
VÝHODNÉ