Jiří Pik - Výcvik koní

Nenabízím trénování, ale systém.


Jezdectví nemá nic společného s dobrovolností.  Přesto toužíme po vzájemné harmonii. Kůň   nemá vlastní motivaci být  s námi, nosit sedlo, nás, pohybovat se  směrem  který  nařídíme…. Vnucujeme koni nové návyky, kůň je časem přijme a  nakonec  je  třeba může  vykonávat  s nadšením.

Každý kůň disponuje určitým nadáním a jeho pozitivní cílené vzdělávání se vyplatí, tedy především nám. Jedná se o návyky vedoucí k jeho snadnému ovládání a je naprosto lhostejné, pro kterou disciplínou je kůň směřován. Dokonalé ovládání koně nám jezdcům zajišťuje určité bezpečí a komfort jízdy, potažmo vyšší výkon.

    Jakékoli kvalitní vzdělávání neprobíhá nahodile, je důležitá posloupnost přijímání informací a promyšlený rozvoj pohybových schopností. Každá bytost má vrozenou rychlost příjmu nového a specifickou reakci na vnější podněty.  Výhodné je tyto vlastnosti rozpoznat a využívat jich a přijímat nabídky. Tady je na místě trpělivost a dát koni šanci uložit nové informace tak, aby je dokonale přijal, rozuměl jim a prováděl cvičení ochotně na domluvený signál, resp. pobídku.  Vysvětlit koni to co vlastně chci, je dle mého názoru nejsložitější v průběhu výcviku koně.  Jakmile kůň pochopí  a přijme  to  co požaduji, pak  vysvětlím  v jakém tvaru těla daný cvik bude prováděn, dále následuje fáze, ve které rozvíjím způsob pohybu, tedy kvalitativní složku konkrétního cviku.